Introducing Satyr Beats - 03/07/2017

Introducing Satyr Beats - 03/07/2017

Επειδή είπαμε μπύρες δεν φτιάχνουμε, κάνουμε στροφή στα multimedia σαν σωστό κονγκλομεράτο που ατενίζει το μέλλον. Θέλουμε να προσφέρουμε στον καταναλωτή μια συνολική εμπειρία που θα κατακλύζει όλες τις αισθήσεις, πάμε τη φάση μας μερικά βηματάκια παραπέρα και αφήνουμε τον ανταγωνισμό με ανοιχτό στόμα. Η αρχή έγινε με την Pubriot, μια IPA που ωρίμασε ακούγοντας…